जम्मा
+ =
पुरूष
0
महिला
0
अन्य
0
सामान्य जानकारी
  • जनसंख्या : 0
  • घरधुरी संख्या : 3757
  • पूरुष घरमूली : 2450
  • महिला घरमूली : 1305
  • अन्य घरमूली : 0
  • कुल क्षेत्र : 194.5 वर्ग कि.मी.
  • मुख्य भाषा मगर भाषा
जन प्रतिनिधि
User avatar

अध्यक्ष (9857048012)

User avatar

उपाध्यक्ष (9840193504)

User avatar

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (9857079210)


वडा नं 1
  
वडा नं 2
  
वडा नं 3
  
वडा नं 4
  
वडा नं 5
  
वडा नं 6
  
वडा नं 7
  
उमेर समूहको अनुसार जनसंख्य
लिंगको आधारमा घरमूली संख्या
पेशकाे अनुसार घरमूली
वडा अनुसार परिवार
धर्म अनुसार घरमूली